эхлээд юторрэнт татаж абна (tataж авахдаа download now -ийн доор байрлах тодоор бичсэн magnet link. дарна

               http://tinyurl.com/7rj2oz3 энд дарж татаж авн

 2 юторрэнтийг псндээ суулган

3  суулгасний дараа  http://tinyurl.com/749cgvl ийг татаж абна

4 татагдаж аүсан пайл 내문서~downloads дотор хадаглагдана

5 татаж авсан пайл sa_tex моусэ 2роо дараад 복사 г сонгон

6 내컴퓨터-C-netmarble-netmarble suddenattack-game-дотор ороод моусэ 2роо дараад 붙여넣기 -г дарна

7 ингээд тоглоомоо эхлввлж болно

Advertisements