10014721.jpg 10014725.jpg 10014724.jpg 10014722.jpg 10014723.jpg 10014726.jpg

014721        014725        014724        014722     014723      014726

 

 

Уруулын будаг гадагш урсан тархахаас хамгаалж,

уруулыг илүү хэлбэртэй гоё харагдуулна

 

0.28гр, 18000вон

 

10014721.jpg 10014725.jpg 10014724.jpg 10014722.jpg 10014723.jpg 10014726.jpg

 imagesCA3QLT5Q.jpg

 

 

 

 

 

Advertisements